Home

About


Material har relevans i den konstnärliga praktiken. Det finns lager av betydelser som jag låter ta plats. I bearbetningen tar jag hänsyn till materialens transformerande egenskaper och hur de fungerar som kulturella markörer i en samhällelig kontext. Material, teknik och lokalitet blir till en representation som skapar egen mening.


Jag utforskar ting, platser och situationer som befinner sig i ett tillstånd av upplösning eller nära ett försvinnande. Genom en egen logik låter jag det förbisedda materialiseras. I min arbetsprocess samverkar den konstnärliga intentionerna, materialens meningsskapande förmåga och slöjdens tekniker.


Konstnärlig masterexamen från Konstfack, Stockholm.
Fristående kurser inom konst, slöjd och hantverk.